Cari

Acom Icun

Tanggal

30 April 2016

Tentang Kemerdekaan

Karya: Toto Sudarto Bachtiar

Kemerdekaan ialah tanah air dan laut semua suara
Djanganlah takut kepadanja

Kemerdekaan ialah tanah air penjair dan pengembara
Djanganlah takut kepadanja

Kemerdekaan ialah tjinta salih jang mesra
Bawalah daku kepadanja

1953

Suara, Kumpulan Sadjak 1950-1955

Kakilangit

Karya: Toto Sudarto Bachtiar

Jang sampai dimalam bisu
Desah jang mendjadi kalimat terachir
Untuk tekebur dan menolak kedjang lupa
O, kekasih biarpun jang dimana
Dari putus asa sampai lapar putus asa
Kugamit suaraku sendiri
Sampai tak ada jang mendengar
Kemudian. Sampai menemukan sebuah nama:
Jang memantulkan katja: Terlintas bajang-bajang
Sendiri diatas runtuhan
Keruntuhan adalah djedjak tjinta! Tunggu!

1953

Suara, Kumpulan Sadjak 1950-1955

Pernjataan

kepada C.A.

Karya: Toto Sudarto Bachtiar

Aku makin mendjauh
Dari tempatmu berkata kesekian kali
Laut-laut makin terbuka
Dibawah langit remadja biru pengap melanda Lanjutkan membaca “Pernjataan”

Pada Sangkala

Karya: Toto Sudarto Bachtiar

Akan selalu terdengar keluh pandjang terhadapmu
Gangguan jang selalu membatas arwah kami
Akan selalu terdengar kutuk hina terhadapmu
Karena bersekutu dengan jang kami bentji Lanjutkan membaca “Pada Sangkala”

Riwajat

Karya: Toto Sudarto Bachtiar

Tiang agung tersambar halilintar
patah ditengah-tengah

kapitan pingsan diatas peta benua
penuh pahatan darah Lanjutkan membaca “Riwajat”

Ibukota Sendja

Karya: Toto Sudarto Bachtiar

Penghidupan sehari-hari, kehidupan sehari-hari
Antara kuli-kuli berdaki dan perempuan telandjang mandi
Disungai kesajangan, o, kota kekasih
Klakson oto dan lontjeng trem saing-menjaingi
Udara menekan berat diatas djalan pandjang berkelokan Lanjutkan membaca “Ibukota Sendja”

Nyanyian Kemerdekaan

karya: Ahmadun Yosi Herfanda

Hanya kau yang kupilih, kemerdekaan
Di antara pahit-manisnya isi dunia
Akankah kau biarkan aku duduk berduka
Memandang saudaraku, bunda pertiwiku
Dipasung orang asing itu?
Mulutnya yang kelu tak mampu lagi menyebut namamu Lanjutkan membaca “Nyanyian Kemerdekaan”

Blog di WordPress.com.

Atas ↑